1. Hjem
  2. Tjenester

Tjenester

Tomtebefaring

Vi blir med deg på tomtebefaring, viser hvilke muligheter og begrensninger du har. Vi gir deg et kostnadsoverslag på nøkkelferdig hus, tegner og prosjekterer. Byggesøknadene sørger vi også for. Hos Idéhus Romerike får du hjelp til alt - fra idé til realisert drøm!


Kostnadsoverslag

Med deres tomt og ønsker om ny bolig som grunnlag kan vi gi dere et kostnadsoverslag. Ut fra dette jobbes det, sammen med dere,frem en leveransebeskrivelse og et endelig tilbud fra oss. Vi får gode tilbakemeldinger på at våre tilbud og leveransebeskrivelser er grundige og beskriver leveransen på en lettfattelige og god måte. Slik håper vi også dere vil oppfatte det.


Tegninger

Alle hustypene kan tilpasses dine ønsker og behov - vårt mål er å tilby en kvalitetsbolig der både funksjonalitet og design er i tråd med din personlige smak. I tillegg har vi alltid fokus på inneklima og energiøkonomiske løsninger.

Vi er kjent for å levere det kundene våre vil ha. Dersom du ønsker en hustype eller boligløsning som ikke finnes i vår katalog, kan våre aktitekter tegne huset akkurat slik du vil basert på dine egne idéer eller skisser.


Byggemeldinger

Vi bistår med byggemeldinger, enten med egne resurser eller ved hjelp av en av våre samarbeidspartnere.


Fradeling av tomt

Idèhus Romerike AS kan bistå dere dersom dere sitter på en eiendom der dere ønsker å fradele tomt for oppføring av bolig. Ta kontakt så ser vi på mulighetene til å få til en god løsning for eksisterende og ny tomt.


Eiendomsutvikling

Fra mindre tomter til større boligfelt. Idéhus Romerike har etablert seg som en betydelig aktør i det lokale boligmarkedet. Ikke bare som lokal forhandler av Idéhus og husbygger for privatpersoner, men også som en følge av vår kompetanse til å utvikle større boligprosjekter.

I løpet av mange år i markedet har vi opparbeidet bred erfaring innen prosjektutvikling for ulike byggherrer og eiendomsbesittere. Med vår kompetanse kan vi ta hånd om hele prosessen - fra regulering til utbygging.

Idéhus Romerike har vært engasjert i en rekke spennende bolig-prosjekter rundt omkring i distriktet. Vi utvikler alt fra enkeltstående tomter til større boligfelt. Sitter du på en eiendom du ønsker å bygge ut? Spør oss!